Editorial Team

Chief Editor

Dr. Jay N Shah, Surgery, PAHS

Managing Editor

Dr. Nabees Man Singh Pradhan, Orthopedic, PAHS

Dr. Ashis Shrestha, GP and EM, PAHS

 

Executive Editors

Dr. Amit Arjyal, CHS, PAHS

Dr. Bimala Panthee, Nursing, PAHS

Dr. Janak Koirala, Medicine, PAHS

Dr. Keshav Raj Sigdel, Medicine, PAHS

Dr. Pawan Sharma, Psychiatry, PAHS

Dr. Piyush Rajbhandari, Pathology, PAHS

Dr. Pramod Devkota, Orthopaedic, PAHS

Dr. Prerana Kansakar, Pediatric, PAHS

Dr. Priscilla Samson, Nursing, PAHS

Dr. Ranjan Devbhandari, Anatomy, PAHS

Dr. Reshu Agrawal, CHS, PAHS

Dr. Shiva Prasad Chalise, Pediatric, PAHS

Dr. Shiva Raj KC, Pathology, PAHS

Dr. Sumana Bajracharya, GP and EM, PAHS

International Editors

 

Editorial Assistant

Dikshya Acharya
Dipendra Chapagain
Jenifei Shah
Jesifei Shah
Niharika Malego
Prince singh
Sarmita Shrestha
Shreya Baniya
Sushant Regmi
Sushmita Joshi

 

 

Journal Secretary

Anil Raj Sharma

JPAHS journal, Patan Academy of Health Sciences